LVAVSA 2022.gada 02.decembra Rudens konference "Neatliekamā medicīniskā palīdzība veselības aprūpes sistēmā"

2022.gada 02.decembrī plkst. 13:00 Zoom platformā notika Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas Rudens konference "Neatliekamā medicīniskā palīdzība veselības aprūpes sistēmā"

 

Video no konferences pieejams YouTube kanālā šeit: https://youtu.be/PoAvC3ddX0k 

 

 Konferences darba kārtībā bija:

1. Liene Cipule, NMPD direktore “Hospitalizācijas principi, normatīvā regulējuma aspekti un pamatrādītāji 2018-2021”. Prezentācija

2. Aleksejs Višņakovs, RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs “Neatliekamā medicīniskā palīdzība šodien un rīt RAKUS skatījumā”. Prezentācija.

3. Sandris Petronis, "Rīgas 2. slimnīca" valdes priekšsēdētājs “Neatliekamā medicīniskā palīdzība šodien un rīt Rīgas pilsētas 2.slimnīcas skatījumā”

4. Modris Ciems, "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes loceklis "Neatliekamā medicīniskā palīdzība šodien un rīt TOS skatījumā”

5. Jānis Vētra jaun., PSKUS neirologs, LJĀA valdes priekšsēdētāja vietnieks "Akūta insulta prehospitālā un hospitālā etapa pārejas nodrošināšana". Prezentācija.

6. Konferences dalībnieku diskusija.

Konferences vadītāji: Jānis Vētra un Modris Ciems

Dalībniekiem tika piešķirti 6 TIP.

LVAVSA 2022.gada Pavasara konference 20.maijā

2022. gada 20. maijā plkst 13:00 Rīgas Dzemdību nama Konferenču zālē notiks Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu  asociācijas 2022. gada Pavasara konference " Kādās vērtībās balstās kvalitatīva veselības aprūpe?"

 

1. Alina Dūdele. Vertībās balstīta veselības aprūpe: iespējas un izaicinājumi Latvijā. 

2. Ilze Kreicberga . Vertībās balstītās veselības aprūpes koncepta ieviešanas perspektīvas Latvijā.

3. Ivars Vanadziņš. Iespaidi un pieredzētais Latvijas ārstniecības iestāžu procesu izvērtēšanā pēdējo 8 gadu periodā.

4. Dzintars Mozgis. Visaptverošas veselības aprūpes principi un to interpetāciju kolīzijas Latvijā.

 

Par dalību LVAVSA Pavasara konferencē tiks piešķirti 6 TIP. 

 

Konferences norise paredzēta hibrīdā formā. Zoom saite dalībai konferencē attālināti :

https://rsu.zoom.us/j/2415206277?pwd=UVBIRWVyS2RjWm9UeUtWcE5ZdVVYZz09

Sanāksmes ID nr.: 241 520 6277
Parole: 958289

Katastrofu medicīnas civilā-militārā sadarbība un veselības aprūpes personāla resursu mobilizācijas iespējas krīzes situācijā 11.03.2022.

 

Konferences Zoom video ieraksts pieejams Youtube kanālā: https://youtu.be/Gp5IZFNtlp4

 

Veselības aprūpes darbinieku mobilizācijas nepieciešamība tika aktualizēta, vēršoties plašumā Covid-19 pandēmijai.  Karadarbība Ukrainā gatavību ārstniecības personu mobilizācijai liek izvērtēt ļoti praktiski un profesionāli.  Militāra konflikta gadījumā jāplāno efektīva civilo un militāro medicīnisko dienestu sadarbība.

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valde 11.03.2022. no pl. 13.00 līdz pl.16.00 organizēja tiešsaistes konferenci Zoom platformā “Katastrofu medicīnas civilā-militārā sadarbība un veselības aprūpes personāla resursu mobilizācijas iespējas krīzes situācijā” ar mērķi informēt ārstus un veselības aprūpes iestāžu vadītājus par mobilizācijas organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī atbildīgo militārās un civilās medicīnas iestāžu redzējumu par sadarbību. Konferencē ar ziņojumiem piedalījās atbildīgo militāro un civilo medicīnas dienestu pārstāvji.

 

Konferences programmā bija:

13.00-13.10 Konferences atklāšana

13.10-13.25  Ārstniecības iestādes gatavības nodrošināšana un iekļaušanās katastrofu medicīnas sistēmā Prezentācija (ziņo NMPD direktore L.Cipule)

13.25-13.40 Civilās un militārās medicīnas sadarbības plānošana gatavībai kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā  (ziņo NMPD Katastrofu medicīnas centra vadītāja D.Heiberga)

13.40-13.55 Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru Prezentācija (ziņo Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vadītāja A. Gudre)

13.55-14.10 Par NATO spēku integrācijas vienību (NFIU) Latvijā (ziņo NFIU vecākais eksperts plt V.Matjuhins)

14.10-14.25 Par mobilizāciju (ziņo NBS Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes mobilizācijas un rezerves karavīru apmācību plānošanas daļas virsnieks CD J.Mačis)

14.25-14.40 Par NBS un Valsts katastrofu medicīnas plānu (ziņo NBS Apvienotā štāba medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts plt N.Vaivads)

14.40-15.00 Paneļa diskusija

 

Par dalību konferencē tika piešķirti 5 tālākizglītības punkti.

 

 

LVAVSA 2021.gada Rudens konference 03.decembrī

LVAVSA 2021.gada Rudens konference "Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte krīzes situācijā"

2021.gada 03.decembrī attālināti notika LVAVSA konference Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte krīzes situācijā.

Darba kārtībā bija:

1.Konferences atklāšana. Jānis Vētra

2.Krīze - nosacījumi tās veiksmīgai vadībai un pārvarēšanai? Ieva Zaumane

3.Kvalitātes vadība un Rīgas 2. pilsētas slimnīcas pieredze ārkārtas situācijas apstākļos. Igors Trofimovs un Sandris Petronis, valdes priekšsēdētājs

4.Kvalitātes vadības aktualitātes Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Juris Lācis, valdes priekšsēdētājs

5.Krīzes izaicinājumi Jelgavas pilsētas slimnīcas darbā. Aelita Pilnta, Ārstniecības kvalitātes direktore

6.Jēkabpils reģionālās slimnīcas pieredze ārkārtas situācijas apstākļos. Margarita Meļņikova, valdes priekšsēdētāja

7.Kvalitātes vadība mazajās slimnīcās. Olga Rudzīte, SIA “Cēsu klīnika” Valdes locekle, Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja

8. PVO visaptverošās veselības aprūpes princips un veselības aprūpes kvalitāte. Dzintars Mozgis, SPKC Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos.

9.Paneļdiskusija.  Diskusijas vadītājs – Jānis Vētra.