LVAVSA 2021.gada Pavasara konferences Prezentācijas

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas Pavasara konference notika 2021.gada 14.maijā 13:00 Zoom formātā

Darba kārtībā bija:

1.Rezidentūra kā nodarbinātības/studiju forma ārstu tālākizglītības un speciālitātes (apakšspecialitātes/papildspecialitātes) iegūšanas kontekstā.

1.1. Ārsta speciālista statusa iegūšana un rezidentūra. Vai visas perspektīvās attīstības iespējas ir izsmeltas? Profesors Jānis Vētra.

Prezentācija

1.2. Par rezidentu praktiskajā apmācībā iesaistīto ārstu darba samaksu bāzes slimnīcā un ciklos, kas tiek organizēti citās slimnīcās. Dr. Modris Ciems. Prezentācija

1.3.  Par rezidentūras turpmākās attīstības plāniem. Latvijas Jauno ārstu asociācijas informācija un viedokļi. Prezentācija

2.Covid-19 pandēmijas un tās sakarībā noteikto ierobežojumu radītie organizatoriskie izaicinājumi stacionārajām ārstniecības iestādēm.

2.1. Paula Stradiņa KUS pieredze. Asociētā profesore Eva Strīķe. Prezentācija

2.2. Jūrmalas slimnīcas pieredze. Dr. Egons Liepiņš.

2.3. Rīgas Austrumu KUS pieredze. Asociētais profesors Haralds Plaudis.

3.Informācija par LVAVSA rosinātajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas reglamentē ārstniecības personu reģistrēšanos Ārstniecības personu reģistrā pēc 5 gadu vai ilgāka pārtraukuma darbā nozarē.

4.Citi jautājumi.