LVAVSA 2021.gada Rudens konference 03.decembrī

LVAVSA 2021.gada Rudens konference "Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte krīzes situācijā"

2021.gada 03.decembrī attālināti notika LVAVSA konference Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte krīzes situācijā.

Darba kārtībā bija:

1.Konferences atklāšana. Jānis Vētra

2.Krīze - nosacījumi tās veiksmīgai vadībai un pārvarēšanai? Ieva Zaumane

3.Kvalitātes vadība un Rīgas 2. pilsētas slimnīcas pieredze ārkārtas situācijas apstākļos. Igors Trofimovs un Sandris Petronis, valdes priekšsēdētājs

4.Kvalitātes vadības aktualitātes Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Juris Lācis, valdes priekšsēdētājs

5.Krīzes izaicinājumi Jelgavas pilsētas slimnīcas darbā. Aelita Pilnta, Ārstniecības kvalitātes direktore

6.Jēkabpils reģionālās slimnīcas pieredze ārkārtas situācijas apstākļos. Margarita Meļņikova, valdes priekšsēdētāja

7.Kvalitātes vadība mazajās slimnīcās. Olga Rudzīte, SIA “Cēsu klīnika” Valdes locekle, Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja

8. PVO visaptverošās veselības aprūpes princips un veselības aprūpes kvalitāte. Dzintars Mozgis, SPKC Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos.

9.Paneļdiskusija.  Diskusijas vadītājs – Jānis Vētra.