Katastrofu medicīnas civilā-militārā sadarbība un veselības aprūpes personāla resursu mobilizācijas iespējas krīzes situācijā 11.03.2022.

 

Konferences Zoom video ieraksts pieejams Youtube kanālā: https://youtu.be/Gp5IZFNtlp4

 

Veselības aprūpes darbinieku mobilizācijas nepieciešamība tika aktualizēta, vēršoties plašumā Covid-19 pandēmijai.  Karadarbība Ukrainā gatavību ārstniecības personu mobilizācijai liek izvērtēt ļoti praktiski un profesionāli.  Militāra konflikta gadījumā jāplāno efektīva civilo un militāro medicīnisko dienestu sadarbība.

Latvijas Veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas valde 11.03.2022. no pl. 13.00 līdz pl.16.00 organizēja tiešsaistes konferenci Zoom platformā “Katastrofu medicīnas civilā-militārā sadarbība un veselības aprūpes personāla resursu mobilizācijas iespējas krīzes situācijā” ar mērķi informēt ārstus un veselības aprūpes iestāžu vadītājus par mobilizācijas organizatoriskajiem jautājumiem, kā arī atbildīgo militārās un civilās medicīnas iestāžu redzējumu par sadarbību. Konferencē ar ziņojumiem piedalījās atbildīgo militāro un civilo medicīnas dienestu pārstāvji.

 

Konferences programmā bija:

13.00-13.10 Konferences atklāšana

13.10-13.25  Ārstniecības iestādes gatavības nodrošināšana un iekļaušanās katastrofu medicīnas sistēmā Prezentācija (ziņo NMPD direktore L.Cipule)

13.25-13.40 Civilās un militārās medicīnas sadarbības plānošana gatavībai kara, militārā iebrukuma vai to draudu gadījumā  (ziņo NMPD Katastrofu medicīnas centra vadītāja D.Heiberga)

13.40-13.55 Par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru Prezentācija (ziņo Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vadītāja A. Gudre)

13.55-14.10 Par NATO spēku integrācijas vienību (NFIU) Latvijā (ziņo NFIU vecākais eksperts plt V.Matjuhins)

14.10-14.25 Par mobilizāciju (ziņo NBS Apvienotā štāba Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes mobilizācijas un rezerves karavīru apmācību plānošanas daļas virsnieks CD J.Mačis)

14.25-14.40 Par NBS un Valsts katastrofu medicīnas plānu (ziņo NBS Apvienotā štāba medicīnas dienesta galvenais vadības ārsts plt N.Vaivads)

14.40-15.00 Paneļa diskusija

 

Par dalību konferencē tika piešķirti 5 tālākizglītības punkti.