2024.gada pavasara konference 17.maijā

Ievērojot, ka no 2027. gada 1. janvāra jānotiek pārejai uz PVO Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 11. redakciju, kā arī Eiropas veselības datu telpas regulas gaidāmo apstiprināšanu, Latvijas Veselības Aprūpes Vadības speciālistu asociācija 17.maijā organizēja attālinātu Pavasara konferenci. 

Darba kārtībā bija: 

1. Slimību un veselības problēmu klasifikāciju kopa un aktualitātes. Jānis Misiņš, SPKC veselības statistikas nodaļas vadītājs. Prezentācija

2. Veselības datu atkalizmantošana – izredzes un problēmas. Dzintars Mozgis, SPKC direktora vietnieks. Prezentācija

3. Medicīniskā terminoloģija latviešu valodā. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors. Prezentācija

4. Statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtība Latvijā. Ieva Kurme, Centrālās Statistikas pārvaldes pārstāve. Prezentācija

5. Diskusija

Par dalību konferencē tika piešķirti 6 TIP.